Utbetalning av semesterlön och semesterersättning

FRÅGA
När ska den rörliga delen i semesterersättningen betalas ut (har alltid fått den utbetalad i juni), arbetsgivaren påstår nu att den ska betalas ut i slutet på Juli, har han rätt att göra det?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Skillnad semesterlön och semesterersättning

Eftersom du skriver att du alltid har fått "semesterersättningen" utbetalad i juni antar jag att du menar semesterlön.

Semesterersättning är ersättning som du får om du slutar din anställning innan du har tagit ut semesterdagar med semesterlön (28 § Semesterlagen).

Semesterlönen är däremot lönen du får under din semesterledighet (4 § st 2 Semesterlagen).

Semesterlönens utbetalning beror på om det finns kollektivavtal

Semesterlön för rörliga delar ska betalas senast en månad efter semesterårets utgång (26 § st 2 Semesterlagen). Om du inte har kollektivavtal är semesteråret mellan 1 april och 31 mars påföljande år (2 a och 3 §§ Semesterlagen). I så fall ska semesterlönen för rörliga delar betalas ut senast i slutet av april.

Eftersom du skriver att du brukar få lönen i juni antar jag att du har kollektivavtal med ett annat semesterår än det mellan 1 april och 31 mars. Din arbetsgivare har i så fall rätt att betala ut semesterlönen i slutet av juli endast om semesteråret slutar (enligt kollektivavtalet) tidigast i slutet av juni.

Semesterersättning

Om du ändå menar semesterersättning (d.v.s. ersättning istället för semesterdagar som du inte har hunnit ta ut innan anställningen upphör), ska ersättningen betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Om din anställning upphörde i slutet av juni, får din arbetsgivare betala ut semesterersättningen senast i slutet av juli. Om din anställning upphörde tidigare än så har din arbetsgivare inte rätt att betala ut semesterersättningen i slutet av juli. (30 § st 1 Semesterlagen)

Ett undantag från detta är att det finns något hinder för att kunna beräkna semesterersättningen inom en månad från att anställningen upphörde. I så fall ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter att hindret mot beräkningen har försvunnit. (30 § st 2 Semesterlagen)

Råd

Jag rekommenderar att du kollar om du har kollektivavtal och i så fall vilken period som utgör semesteråret. Din arbetsgivare får i så fall betala ut semesterlönen för den rörliga delen i slutet av juli endast om semesteråret slutar tidigast i slutet av juni.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?