Utbetalning av semesterersättning före anställningens upphörande

Hej. Har en fråga angående semesterersättning.Jag har jobbat i flera år som vikarie och även på schema.Då jag började jobba sades det att allt ingick i timlönen.Startade jobba på detta ställe 2009..

Min fråga är. Är det enligt lagen rätt att göra så? Både ob och semesterersättning i timlönen?

Mvh Lars

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 30 § semesterlagen framgår det att semesterersättning ska i regel erläggas utan skälig dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. I enighet med lagkommentarer samt förarbete till förevarande lagrum bereds arbetsgivaren jämväl möjlighet att betala ut semesterersättning redan före anställningens upphörande, vilket de facto innebär att arbetsgivaren kan inkludera semesterersättningen i den ersättning som ska utgå för arbetet. Utbetalning av semesterersättning i korrelation till löneutbetalningen ska emellertid i regel enkom ske vid särskilt kortvariga anställningar. Om ni utan uppehåll arbetat för samma arbetsgivare i cirka 6-7 år kan man tveklöst anföra att det är på tal om en kortvarig anställning. Mot bakgrund av vad som har framförts finns det således fog att ifrågasätta nuvarande utbetalningsförfarande. Jag råder er att överlägga saken med din arbetsgivare om ni vill genomföra en ändring.

Homan GeramiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000