Utbetalning av semesterersättning före anställningens upphörande

FRÅGA
Hej. Har en fråga angående semesterersättning.Jag har jobbat i flera år som vikarie och även på schema.Då jag började jobba sades det att allt ingick i timlönen.Startade jobba på detta ställe 2009..Min fråga är. Är det enligt lagen rätt att göra så? Både ob och semesterersättning i timlönen?Mvh Lars
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!

Av 30 § semesterlagen framgår det att semesterersättning ska i regel erläggas utan skälig dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. I enighet med lagkommentarer samt förarbete till förevarande lagrum bereds arbetsgivaren jämväl möjlighet att betala ut semesterersättning redan före anställningens upphörande, vilket de facto innebär att arbetsgivaren kan inkludera semesterersättningen i den ersättning som ska utgå för arbetet. Utbetalning av semesterersättning i korrelation till löneutbetalningen ska emellertid i regel enkom ske vid särskilt kortvariga anställningar. Om ni utan uppehåll arbetat för samma arbetsgivare i cirka 6-7 år kan man tveklöst anföra att det är på tal om en kortvarig anställning. Mot bakgrund av vad som har framförts finns det således fog att ifrågasätta nuvarande utbetalningsförfarande. Jag råder er att överlägga saken med din arbetsgivare om ni vill genomföra en ändring.

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (321)
2020-10-13 Förläggning av semester - vem bestämmer?
2020-09-29 Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

Alla besvarade frågor (85217)