FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 20/10/2018

Utbetalning av semesterersättning för timanställd

Hej!

Jag har arbetat i över ett år som timanställd. Jag har aldrig skrivit på ett anställningsavtal så det finns inget skrivet.

De sa till mig att jag skulle få semesterersättning utbetald i en klumpsumma.

Nu säger de att det ingår i min timlön på 120 kr.

På lönespecifikationen står det endast "timlön X antalet arbetade timmar" alltså ingenting om semesterersättning.

Bolaget har inget kollektivavtal.

Vad kan jag kräva?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Anställningsavtal ingås formlöst

Ett anställningsavtal ingås formlöst. Det betyder att ett anställningsavtal inte måste vara skriftligt utan kan ingås muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att en part agerar som om det finns ett avtal.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Arbetsgivaren ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Den skriftliga informationen ska ges till arbetstagaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information (6c § lag om anställningsskydd).

I bestämmelsen anges exempel på vad informationen kan omfatta:

- Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

- En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

- Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

- Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

- Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

- Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Din anställningstid har löpt betydligt längre än tre veckor och därför har din arbetsgivare varit skyldig att skriftligen informera dig.

Vad du kan göra nu

Jag skulle råda dig att begära ett skriftligt anställningsavtal där du kan se vad som gäller för utbetalning av semesterersättning. Om arbetsgivaren inte vill lämna ett skriftligt anställningsavtal kan det leda till att hen blir skadeståndsskyldig (38 § lag om anställningsskydd).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga men om du behöver mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister här.

Vänligen,


Tina HashemRådgivare
Hittade du inte det du sökte?