FrågaKÖPRÄTTKöplagen26/06/2014

Ursprungligt fel och undersökningsplikt

Hej! Jag köpte en begagnad bil privat för 1 vecka sedan. Det visade sig nu att jag måste göra en stor service samt byta kamrem. Summan kommer upp i halva summan av vad jag betalade för bilen. Har jag ångerrätt på köpet? Eller räknas det som att jag borde ha förstått kostnaderna eftersom jag borde ha kollat upp detta innan köpet?

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!

När du säger att du köpt bilen privat antar jag att säljaren också var en privatperson. I sådant fall är köplagen tillämplig. 

Som utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan efter det att ett avlämnande skett. Att man bär risken innebär att man själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om dessa inte beror på säljaren, se 12 § KöpL. Risken går över på dig som köparen när du tagit hand om varan, (förutsatt att du hämtade bilen), 6 § 2 st KöpL. 

I 20 § KöpL stadgas den undersökningsplikt man har som köpare. Den är tämligen långtgående, och säger att fel som man borde ha känt till vid köpet får ej åberopas. Huruvida man "borde upptäckt" ett fel avgörs med hänsyn till hur en "normal" person borde upptäckt felet vid en undersökning. Det är svårt att ge dig ett konkret svar på det med informationen i frågan. 

Är det så att du Inte borde ha upptäckt felet så låter det som att felet funnits redan innan risken gått över. I så fall är säljaren ansvarig för det, trots att det visat sig senare, se 21 § KöpL. 

Någon ångerrätt har du emellertid inte. Det är ett begrepp som inte är lagskyddat utan något som butiker inom detaljhandeln brukar tillämpa. Däremot har du, om varan är felaktig enligt 17 § KöpL, rätt till felpåföljder enligt 30 § KöpL. De som skulle kunna aktualiseras i ditt fall är troligtvis prisavdrag eller hävning samt ev. skadestånd. (Avhjälpande och omleverans torde inte kunna företas av en privatperson). 

Prisavdraget regleras i 37-38 §§ KöpL. Hävning är svårare att lyckas med. Det krävs då att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta, 39 § KöpL. Det är inte lätt att hävda att säljaren bort inse omständigheterna för just dig. 

Skadestånd regleras i 40 § KöpL och avser direkta förluster du haft p g a varans felaktighet, ex bytet av kamrem samt servicen. 

För att över huvud taget kunna göra någon påföljd gällande måste du meddela säljaren om felet inom skälig tid, 32 § KöpL.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”