Ursäktande omständigheter

FRÅGA
Hej,Kan en person som t.ex blivit drogad och begår ett allvarligt brott under tiden hen är påverkad, fortfarande hållas juridiskt ansvarig för de skador denna person åsamkar på människor eller egendom?Eller kan en domstol fria pga de faktiska omständigheterna, trots att brottet i sig varit grovt eller t.om haft en dödlig utgång?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om straffrättsligt ansvar

I brottsbalken (BrB) regleras bland annat bestämmelser om sådana brott som innebär åsamkande av skador på person eller egendom. Vid bedömningen av om någon kan dömas för ett brott (och således anses ansvarig) tittar man först på gärningen i sig, och sedan på om gärningsmannen varit personlig ansvarig för brottet. Här kan kort nämnas att en gärning i sig (själva handlingen) är otillåten om den uppfyller kraven i en specifik bestämmelse (t. ex ett slag i ansiktet, som utgör misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB). Utöver detta krävs det, som ovan nämnts, att den som begått en otillåten gärning också kan hållas personligt ansvarig för denna. Här tittar man således på gärningsmannen som person.

Personligt ansvar

För att anses personligt ansvarig för en gärning ska gärningen dels ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet (vilket framgår av den specifika bestämmelsen, annars gäller 1 kap. 2 § BrB). Utöver detta krävs det också att det inte finns några ursäktande omständigheter. Har gärningen alltså begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet tittar man på om några ursäktande omständigheter föreligger. Ursäktande omständigheter kan vara:

* Tillfällig sinnesförvirring

* Psykisk störning (se 30 kap. 6 § BrB)

* Excess (24 kap. 6 § BrB)

* Straffrättsvillfarelse (24 kap. 9 § BrB) och

* Frivilligt tillbakaträdande

I ditt fall blir den första kategorin (tillfällig sinnesförvrring) av intresse. Tillfällig sinnesförvirring finns inte reglerad i lag, och kan därmed anses vara en oskriven regel. Med tillfällig sinnesförvirring avses sådana situationer när gärningsmannen begått en gärning i ett tillstånd där han eller hon inte är sig själv. Exempel på detta är när gärningsmannen är i chock, är under hypnos eller när gärningsmannen är påverkad av alkohol eller narkotika. Dock krävs det att gärningsmannen inte själv orsakat detta tillstånd. Gärningsmannen kan således endast ursäktas om tillståndet han eller hon befinner sig i inte varit självförvållat. Exempel på en sådan situation kan vara när gärningsmannen blivit drogad utan att veta om detta och sedan begår ett brott.

Vad som således krävs för ett friande i domstol är att det kan visas att den som begått en otillåten gärning under påverkan av droger inte själv satt sig i det tillståndet. Oavsett vad det rör sig om för typ av brott kan ursäktande omständigheter medföra att gärningsmannen går fri. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att vända dig till oss på Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)