FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/08/2018

Uppvisande av medhavd väska i butik

Hej!

Kan personal på systembolaget be att få titta i min väska.

Om jag säger nej, kan dom hindra mig från att handla?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att gå igenom en persons väska räknas som en form av kroppsvisitation, 28 kap. 11 § 3p rättegångsbalken. Alla personer är skyddade mot kroppsvisitation enligt 2 kap. 6 § regeringsformen. Skyddet mot kroppsvisitation begränsas dock i vissa fall genom lag. Exempelvis får en polis kroppsvisitera en person om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts där påföljden kan bli fängelse, 28 kap. 11 § rättegångsbalken. Kroppsvisitation får då endast göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet.

Sammanfattningsvis har butikspersonal ingen laglig grund att kolla i en persons väska utan personens medgivande. Endast om personal tillfrågar en person om denne kan tömma sin väska för att visa innehållet är det lagligt, men de får inte själva titta utan personens samtycke.

Detta innebär vidare att en person har rätt att säga nej om butikspersonalen frågar om de får titta i en persons väska. Butikspersonalen har då rätt att tillkalla polis. Det blir då upp till polisen att bedöma om det finns skäl att undersöka personens väska. Om du inte följer butikens uppmaning om att visa upp din väska har butiken även rätt att neka dig att handla där.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo