Upptagande av lån vid samägande av fastighet

2016-06-07 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, vi är tre syskon som är ägare till en fastighet som vi förvärvat genom arv. Kan jag belåna fastigheten med ett eget lån med mina syskons samtycke ? Det handlar om ett lån motsvarande 1/10 del av taxeringsvärdet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är samägare till fastigheten blir bestämmelserna i lagen om samäganderätt tillämpliga. Enligt lagens 2 § krävs det samtliga samägares samtycke för att förfoga över fastigheten i sin helhet. Motsatsvis innebär det att det är fritt fram att förfoga över sin egen ideella andel.

Om du belånar fastigheten är det att anse som att förfoga över fastigheten i sin helhet vilket innebär att det kräver dina syskons samtycke. Samtycker dina syskon kan du belåna fastigheten.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (570)
2021-03-06 Hyra ut samägd fastighet till delägare och hur påverkar det utköp?
2021-02-28 Samäganderättsavtal
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?

Alla besvarade frågor (89961)