Uppstår ett avtal per mail?

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej om man diskuterar aktieköp gäller ett ok i en e-mail slinga som legalt bindande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som svar på din fråga så är huvudregeln att avtal kan ha vilken form som helst. Ett avtal är alltså "lika bindande" oavsett om avtalet är skriftligt, muntligt eller som i ditt fall skickat per mail. Ett avtal består ju av ett anbud och ett accept. I ditt fall verkar det alltså som att själva acceptet har varit via mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men ett "vanligt" avtal har alltså inga formkrav.

Ur bevissynpunkt är det dock alltid bättre att avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är alltså inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.

Om en tvist skulle uppstå och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Ett OKEJ i en mailkonversation kan alltså absolut vara bindande. Detta förstås om det finns en viljeförklaring från båda parter, och att båda parter har visat att ni vill ingå avtalet. Det måste som sagt finnas ett anbud och en accept.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (252)
2019-10-14 Ingår man ett avtal om man väljer att inte svara?
2019-07-30 Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens
2019-07-29 Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?
2019-07-28 Muntliga avtal

Alla besvarade frågor (73810)