FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/05/2019

Uppställning av husvagn närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Plan- och bygglagstiftning.

Hej, vi har vår husvagn på vår parkering intill vårt bostadshus. Parkeringen ligger i anslutning till grannens tomt. Husvagnen står där från maj tom september, tiden då den används. Sedan står den vinterförvarar på annan plats. Vi använder husvagnen regelbundet under perioden den står på vår tomt. Ibland längre tid och ibland bara under enstaka dag. Enligt grannen får vi ej ha husvagnen på vår parkering med hänvisning till 4,5 m gränsen. Min uppfattning är att det endast gäller för uppställning av husvagnar?

Vore tacksam för hjälp att klargöra vad som gäller samt hänvisning till gällande praxis.

Många tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Husvagnar, husbilar och fritidsbåtar har av lagstiftaren ansetts vara av sådan karaktär att det tidigare har krävts bygglov för att dessa ska få ställas upp på en tomt. Efter en regeländring behöver man numera inte bygglov för att långtidsplacera den typen av fordon på tomten förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att fordonet inte är placerat närmare gränsen till tomten/fastigheten än 4,5 meter. Regeln om 4,5 meter är inte ett absolut förbud utan alltså en av förutsättningarna för att man inte ska behöva söka bygglov. Har man antingen bygglov eller den berörda grannens godkännande får man alltså placera husvagnen närmare än 4,5 meter.

Allt det som sagts ovan gäller för förutsatt att det rör sig om en långtidsplacering. Kortare parkeringar faller inte in under regelverket och därmed krävs varken godkännande från granne eller bygglov. Frågan är då om det faktum att ni använder husvagnen med viss regelbundenhet leder till att husvagnen inte anses långtidsplacerad. Det lite tråkiga svaret på den frågan är att rättsläget är oklart, saken har aldrig prövats i praxis. Men innan regeländringen infördes gällde att man ansåg att husbilar och husvagnar kunde stå uppställda ett par veckor innan de klassificerades som bygglovspliktiga byggnader enligt plan- och bygglovslagstiftningen.

Min bedömning är att vid en rättslig prövning av saken så skulle det fästas vikt vid hur stor del av perioden maj-september som husvagnen står uppställd på er tomt. Om den spenderar mer än ett par veckor åt gången på er tomt så lär det krävas antingen bygglov eller grannes godkännande. Om den inte står uppställd flera veckor åt gången men ändå spenderar en majoritet av perioden maj-september på er tomt så kan bedömning komma att bli likadan. Men jag vill återigen erinra om att det inte finns ett givet svar på dispyten.

Det säkraste ni kan göra är helt enkelt att söka bygglov för uppställning av husvagnen. Får ni ett sådant så träder bygglovets villkor in i stället och ni vet säkert vad som gäller. Resonemanget ovan bygger på 9:e kapitlet plan-och bygglagen samt 6:e kapitlet plan-och byggförordningen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000