Uppskov vid köp av tomt

FRÅGA
Hej, min sambo har sålt sin lägenhet, fått vinst på den och nu vill vi köpa en gemensam sommarstuga med tomt för pengarna som vi även fått uppskov för. Vi vill dock inte börja bygga huset än utan vill först köpa tomten. Går det att göra detta utan att bosätta sig på marken och slippa skatta för realisationsvinsten?
SVAR

Hej, och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten att göra uppskov regleras i kapital 47 Inkomsskattelag (1999:1229) (IL).

Avdrag för uppskovsbelopp får göras förutsatt att den skattskyldige tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden, IL 47:2. Med ersättningsbostad avses även tomt om där uppförs ett småhus, IL 47:5 p. 4.

Jag kan tänka mig att småhuset måste uppföras inom viss tid från försäljningen av ursprungsbostadens och för att Ni med säkerhet ska kunna förlita Er på ett svar gällande denna fråga rekommenderar jag att ni ställer frågan till en handläggare på Skatteverket. Skatteverkets upplysning är kostnadsfri.

Vänligen,

Evelina Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?