Uppskov reavinstbeskattning.

Jag har nyligen ärvt en bostadsrätt efter min far vilken jag har för avsikt att sälja. Uppskattningsvis är vinsten på fastigheten runt 1 miljon. Eftersom jag är ensam delägare av dödsboet och bouppteckningen är registrerad av skatteverket antar jag att försäljningen kommer ske efter arvskiftet, alltså med mig som ägare inte av dödsboet. Jag har även tänkt att köpa en bostadsrätt efter försäljningen, kan jag på något sätt skjuta upp betalningen av skatten på vinsten på min pappas bostadsrätt och flytta över denna till min nya bostadsrätt och skatta vid ett senare tillfälle vid försäljningen av denna? Jag antar att jag då skulle kunna räkna av en ev reaförlust av den nyköpta bostadsrätten.

Hur snart efter en försäljning av min ärvda bostadsrätt måste jag köpa en ny för att kunna flytta över reavinsten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att du ska kunna göra uppskov på del av den vinst du får vid försäljningen krävs att vinsten kommer från försäljning av din ursprungsbostad, att du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad samt att du tänker bosätta dig i denna, 47 kap 2§ IL.

En ursprungsbostad är en sådan privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. För att en bostad ska räknas som permanentbostad krävs att han har bott där under minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de senaste fem året. Detta framgår av 47 kap 3§ IL. För att uppskovsbeloppet ska kunna göras ska ersättningsbostaden förvärvas tidigast året för försäljning och senast året efter försäljning av ursprungsbostaden, 47 kap. 5 a § IL.

I 47 kap 7-8§§ IL finns bestämmelser gällande uppskovets storlek. Notera att maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kr. Av 47 kap 7§ IL framgår också att du senast 2 maj andra året efter avyttringen måste bosätta dig i ersättningsbostaden för att uppskov ska få göras.

Att tänka på är att uppskovsbeloppet varje år schablonbeskattas. Detta innebär att 1,67% av uppskovets storlek tas upp som en schablonintäkt som ska beskattas, 47 kap 11b§ IL.

Inkomstskattelagen (IL) hittar du här!

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!


Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”