Uppskjutande samt förläggning av studieledighet

2017-01-25 i Studieledighet
FRÅGA
Hej! Jag är studieledig 30% och önskar vara ännu mer ledig (50%), hur mycket kan arbetsgivare skjuta upp det? Min chef säger att jag måste vänta ytterligare 6 månader för att kunna få ledig 50% även om jag redan är ledig 30%?En fråga till. Kan jag själv välja om jag ska vara ledig några dagar per vecka eller en hel dag? Min chef har inte beviljat ledighet varje dag men då när det passar verksamheten som blir morgontid och det passar inte mig alls. (läser engelska på distans). Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som reglerar den rätt till studieledighet du har som arbetstagare är Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning(1974:981).

Arbetsgivaren har rätt att ensidigt skjuta upp en arbetstagares studieledighet, denne ska dock genast underätta dig samt, om du är fackligt organiserad, den lokala arbetstagarorganisation som du tillhör om detta. Arbetsgivaren ska samtidigt redogöra för skälen till detta.

Vad som gäller beträffande uppskovet beror på om det gäller kollektivavtal på arbetsplatsen för den kategori av arbete som du tillhör. Om så är fallet så krävs samtycke från den kollektivavtalsbärande organisationen om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än 6 månader. Denna tid tar utgångspunkt från när ledigheten söks.

Det är alltså inget som hindrar att arbetsgivaren i ditt fall skjuter på ledigheten 6 månader från att du ansökte om denna.

När det gäller din andra fråga så är det du som arbetstagare som bestämmer ledighetens förläggning, inte arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte accepterar att förlägga ledigheten enligt ditt önskemål så får denne, om facket ger samtycke eller om sådant inte behövs, skjuta upp ledigheten i max två år. Du har sedan rätt att vända dig till domstol och få frågan prövad där. Domstolen ska då enligt göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att verksamheten kan fortgå utan allvarlig störning och ditt önskemål om hur ledigheten ska förläggas.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?