Uppsåt/oaktsamhet samt preskription

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga till er. Om ett brott räknas som olyckshändelse, alltså inte avsiktligt, räknas det då som ett brott? I mitt fall handlar det om kroppsskada. Kan man dömas för ett brott om det inte var avsiktligt? När jag menar inte avsiktligt menar jag att personen blev arg och orsakade kroppsskada mot mig och det är mer impulsivitet och inte "planerat". Jag stod dessutom bakom en dörr och förövaren såg inte mig och visste inte att jag var bakom dörren. Ytterligare fråga, finns det någon sorts tid hur långt det får gå tills det är "försent" att anmäla ett brott som handlar om kroppsskada (började blöda)? Eller kan det gå hur långt tid som helst, flera år, och det skulle kunna gå att göra en anmälan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att gå igenom uppsåt och oaktsamhet vid brott, och sedan preskriptionstider. Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.

Huvudregeln i svensk rätt är att en handling bara kan räknas som ett brott om man har gjort det med uppsåt, alltså avsiktligen (BrB 1 kap 2 §).

Dock finns det vissa brott där det är särskilt föreskrivet att brottet begås genom oaktsamhet, alltså då man har råkat göra något.

Huruvida ett brott har begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet kan avgöra vilken brottsrubricering som det blir fråga om. Ett exempel är när någon skadar någon annan, som i ditt fall.

Om man skadar någon med flit kan det vara misshandel (BrB 3 kap 5 §). Det är ett brott som kräver uppsåt. Om man råkar skada någon kan det vara vållande till kroppsskada (BrB 3 kap 8 §), som alltså är ett oaktsamhetsbrott.

En skillnad är att man inte kan åtalas för vållande till kroppsskada om skadan var ringa - att skadan alltså var mycket lindring och inte särskilt allvarlig. Detta är för att man inte ska kunna åtalas för något man gjort oavsiktligen som inte orsakat någon större skada, till exempel råkat stöta in i någon. Jag vet inte tillräckligt mycket om skadan i ditt fall för att säga ifall den var ringa. Att du började blöda talar nog för att den var allvarlig nog att det skulle räknas som en skada av "normalgraden", och att gärningen därför skulle vara brottslig även fast den begåtts av oaktsamhet.

Sedan undrar du hur lång tid som kan gå mellan att brottet begåtts och att man anmäler. Brott har en preskriptionstid, vilket är den tid man har på sig att väcka åtal innan det är för sent. Vållande till kroppsskada av normalgraden har en preskriptionstid på 2 år. Ifall skadan var mycket allvarlig kan det röra sig om grovt vållande till kroppsskada, som har en preskriptionstid på 10 år (BrB 3 kap 8 § och 35 kap 1 §).

Sammanfattningsvis kan det alltså vara ett brott att skada någon annan även ifall man gjort det oavsiktligen. Det rör sig i så fall om brottet vållande till kroppsskada.

Det går att anmäla innan brottet preskriberas. Gällande vållande till kroppsskada har man 2 år på sig i vanliga fall, och 10 år ifall det rör sig om grovt vållande till kroppsskada.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (398)
2021-01-13 Jag slog någon pga. att jag kände mig hotad och rädd, vad gäller?
2020-12-31 Är det brottsligt att smitta någon med Covid 19?
2020-12-31 Vilket brott kan man anmäla för vid smittspridning av Covid-19?
2020-12-31 Anstiftan till brott

Alla besvarade frågor (88098)