Uppsåt i relation till skadan

FRÅGA
Ett fall av misshandel, där skadorna är av grov karaktär men där uppsåtet var av ringa karaktär. Blir det några förmildrande omständigheter då?Säg att en person slår en annan person. Den slagna personen faller till marken och får huvudskador som måste behandlas på sjukhus. Skadorna går då under "svår kroppsskada" men uppsåtet var lindrigt och inte menat att alls bringa den mängden skada.Bör domaren ha det i åtanke under sin dom? Eller blir det "grov misshandel" med fängelse lägst 1 år och högst 6 år som i vanliga fall av grov misshandel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott återfinns brottsbalken; nedan BrB, se här.

Enligt 1 kap. 2 § BrB krävs det i regel uppsåt för att kunna dömas för brott. Uppsåtet måste täcka alla rekvisit i den aktuella brottsbestämmelsen. I detta fall måste uppsåtet täcka alla rekvisit i (grov) misshandel, 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. Detta innebär att det måste ha förelegat uppsåt i relation till brottets alla moment.

Om en person slår en annan (i sig misshandel) som sedan ramlar och slår sig ännu värre, måste uppsåtet inte bara täcka det första skedet, slaget, utan också det andra skedet, dvs. att personen ramlar, för att brottet ska bli grovt pga. allvarliga skador. En domare bör beakta en uppsåtsbrist om sådan bedöms finnas i relation till att personen ramlar och gör sig illa. Däremot är det nog ofta så att uppsåts bedöms föreligga i sådana fall, eftersom att gärningspersonen i vart fall bedöms ha haft sk. likgiltighetsuppsåt i relation till skadorna genom att personen ramlar/däckar pga. slaget.

Likgiltighetsuppsåt föreligger då gärningspersonen har misstänkt att en viss följd (t.ex. att personen däckar och slår i bakhuvudet) kan inträffa, samt att denne är likgiltig i relation till riskens förverkligande. Uppsåtsbedömningen i den senare delen bygger dock inte på gärningspersonens faktiska inställning (som f.ö. är ganska omöjlig att bevisa), utan snarare en sammanvägning av hur stor risken för följdens förverkligande var samt andra faktorer som t.ex. hur gärningspersonens handlat före och efter.

Det du beskriver är inte ett självklart fall av grov misshandel bara för att du anser att det är "svår kroppsskada". Det är ofta fler faktorer än skadan som avgör misshandelsgraden, t.ex. gärningspersonens råhet eller om gärningen var livsfarlig.

Utöver detta så kan även det faktum att uppsåtet var av ringare grad inverka på straffvärdesbedömningen så att denna blir lite mer förmånlig för den tilltalade, se 29 kap. 1 § BrB.

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsåtsbrist kan leda till att det inte ens anses vara ett brott, det kan även få den konsekvensen att ett begånget brott bedöms som ringare pga. uppsåtsbrist i relation till en viss skada, eller så kan det leda till att straffvärdesbedömningen blir mer förmånlig för den tilltalade.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (441)
2021-07-31 Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel
2021-07-31 Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

Alla besvarade frågor (94634)