Uppsagt hyresavtal innan tillträde

2015-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag tecknade ett hyresavtal på löpande tid med tre månaders uppsägningstid med inflyttning den 1 juli. Men innan vi flyttade in fick jag ett nytt jobb som gjorde att vi måste flytta till annan ort igen. Jag sade upp hyresavtalet 30 juni innan vi flyttade in och vi kommer nu att flytta i slutet av augusti. Jag undrar nu om jag har tre månaders uppsägningstid, dvs att jag är skylldig att betala hyran t.o.m. sept?Hur kan man tolka sista meningen i andra stycket i §6? "Sker uppsägning innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dock genast att gälla."Eftersom jag sa upp avtalet innan vi tillträtt, är då avtalets uppsägningstid på tre månader gällande eller inte?Har jag då en veckas uppsägningstid som anges i §4, då jag bara kommer att bo ca 1 1/2 månad i bostaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagbestämmelserna som blir tillämpliga i detta fall och som du också refererar till finns i hyreslagen/jordabalkens 12 kap, se här.

Först kan vi konstatera att eftersom hyresavtalet du tecknat gäller löpande, det vill säga på obestämd tid, kan sägas upp för att tidigast upphöra det månadsskifte som infaller tre månader efter du har sagt upp det, 4 § 1 st p 1. Detta innebär att eftrersom uppsägning skett den 30 juni upphör hyresavtalet att gälla 30 september. Andra stycket i 4 § gäller endast om man ingått ett hyresavtal på bestämd tid, vilket du inte har gjort. Därmed blir uppsägningstiden tre månader och inte en vecka som svar på din fråga.

Regelrn i 6 § andra stycke blir inte heller den tillämplig i detta fall. Där anges att om ”man av annan orsak har rätt att frånträda avtalet” och tillträde inte har skett så har man inte någon uppsägningstid överhuvudtaget. Denna ”annan orsak” handlar dock om exempelvis avtalsbrott eller liknande från motpartens sida, inte att man får ett jobb på annan ort. Ett exempel som tas upp i doktrinen är då ett par flyttar ihop och den ena hyr ut sin lägenhet i andra hand. Skulle förhållandet upphöra innan andrahandshyresgästen tillträtt lägenheten har inte sambon rätt att få sin lägenhet tillbaka direkt. Det är alltså ytterligare ett exempel på vad som inte anses vara ”annan orsak”.

I ditt fall måste du alltså betala hyran t.o.m 30 september eftersom uppsägningstiden är på tre månader.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1443)
2020-10-29 Vad har jag för uppsägningstid som inneboende utan kontrakt?
2020-10-29 Måste jag ange skäl för uppsägning av privatuthyrd bostadsrätt?
2020-10-29 Uppsägningstid när tiden inte framkommer av hyresavtalet
2020-10-29 Uppsägningstid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (85612)