Uppsägningstid hyresavtal

2016-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Min dotter ville hyra ut rum ,en kille kom tittade. Frågade hur länge han kunde bo där. Ja det kan bli ett år sa hon och tycktes spåna. Dom skrev kontrakt tillsvidare utan nån bestämd tid satt med 3 mån vardera uppsägningstid. Han har bott ca 4 mån Nu vill hon bli sambo och säger upp hyresgästen mer än 3 mån i förväg och först går det bra sen börjar han krångla. Vill flytta ut fort och få billigast möjliga ok säger dotter du har eg 3 mån men får jag 1 hyra till så är vi överens Då vill han betala halv månadshyra ok säger dotter Går bra. Då säger han att han eg inte vill betala alls för att dom muntligen kom överens om ett år när han tittade på rummet och att det gäller likväl som skrivet. Vem har rätten på sin sida med uppsägningshyra här?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal som löper på obestämt tid med tre månaders ömsesidig uppsägning kan sägas upp av endera parten med tre månaders framförhållning. Under uppsägningstiden har var och en av parterna skyldighet att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Dvs din dotter måste tillhandahålla rummet och hyresgästen erlägga betalningar enligt avtalet.

Om parterna kommer överens kan de avtala om en kortare uppsägningstid än vad avtalet föreskriver. Detta kan betraktas som ett nytt avtal eller tilläggsavtal till ursprungsavtalet. Parterna kan även avtala om en sänkt hyra under uppsägningstiden.

Om parterna inte överenskommer att nya villkor ska gälla så gäller såklart vad som tidigare är avtalat. I det här fallet, baserat på informationen i din fråga, bedömer jag att det är överenskommet om en månads uppsägningstid under vilken hyresgästen ska betala halva den tidigare avtalade hyran och hyresvärden ska tillhandahålla rummet. Därefter upphör hyresförhållandet och nycklar eller dylikt ska återlämnas.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85316)