Uppsägningstider för hyresavtal som löper på bestämd tid

Hej. jag har ett tidsbestämt hyreskontrakt som skrevs på 2022-02-01 och gäller till 2022-12-31. deta kontrakt är uthyrning av lägenhet i villa enl. hyreslagen. I kontraktet finns ingen upsägningstid ifylld. Kan jag säga upp kontraktet i förtid? Hur lång är uppsägningstiden ?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du har ett hyresavtal avseende en bostadslägenhet som löper på bestämd tid och undrar om du kan säga upp det (avtalet) i förtid under hyrestidens gång.   


Eftersom min utgångspunkt är att hyresvärden har upplåtit bostadslägenheten inom ramen för näringsverksamhet, kommer jag nedan att tillämpa 12 kap. jordabalken (härefter kallad hyreslagen). Om lägenheten har upplåtits av någon utanför näringsverksamhet, är lag om uthyrning av egen bostad tillämplig i stället. 


Hyresavtal på bestämd tid och hyresavtal tills vidare

Hyresavtal kan löpa på bestämd tid eller tills vidare. Precis som det låter löper ett hyresavtal för bestämd tid från en viss angiven tidpunkt till en annan angiven tidpunkt, medan ett tillsvidareavtal i stället löper från en viss angiven tidpunkt och tills vidare, utan någon fastställd slutdag. 


Uppsägning av hyresavtal som löper på obestämd tid

Ett hyresavtal som gäller tills vidare, måste sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket hyreslagen). För hyresavtal som löper på bestämd tid krävs normalt sett ingen uppsägning. Ett hyresavtal som gäller på bestämd tid upphör nämligen i stället att gälla vid hyrestidens utgång. Undantag är om hyresförhållandet har varat i mer än 9 månader i följd – då ska hyresavtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (3 § andra stycket hyreslagen). Även om hyresförhållandet inte har varat i mer än 9 månader, har en bostadshyresgäst dock alltid rätt att säga upp avtalet i förtid under hyrestidens gång (5 § hyreslagen). Vid hyresavtal som löper på bestämd tid är uppsägningstiderna emellertid beroende hur länge hyresavtalet gäller (jämför 4 § andra stycket första till tredje punkten hyreslagen): 

- 1 dag i förväg om hyrestiden är längst 2 veckor

- 1 vecka i förväg om hyrestiden är längre än 2 veckor men längst 3 månader

- 3 månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet


Slutsats

Slutsatsen är alltså att hyresavtal som löper på bestämd tid normalt sett inte behöver sägas upp, eftersom det upphör att gälla vid hyrestidens utgång. En bostadshyresgäst har dock alltid rätt att säga upp avtalet i förtid under hyrestidens gång, men uppsägningstiden är då beroende av hur länge hyresavtalet gäller. I ditt fall är hyrestiden längre än 3 månader, varför också din uppsägningstid är 3 månader.   


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”