Uppsägningstiden för hyresavtal räknas i hela kalendermånader

2017-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har ett hyreskontrakt för korttidsuthyrning av fritidshus från 15 maj till 14 februari, med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. För att säga upp det med utflytt 15 november, räcker det då att säga upp det 14:e oktober eller behöver jag göra det åtminstonde en hel kalendermånad innan, alltså 30 septermber?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring när en avtalad uppsägningstid av ett tidsbestämt avtal börjar att löpa.

När man hyr ut eller hyr en bostad för fritidsändamål gäller hyreslagens regler. Frågor om hyresavtal, hyrestid och uppsägning regleras därför i jordabalken (JB).

I ditt fall har du och din avtalspart ingått ett så kallat tidsbestämt hyresavtal, det innebär att ert avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång dvs. den 14 februari, om inte annat har avtalats.
(12 kap. 3 § 2 stycket JB).

Du och din avtalspart har avtalat om en månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du säger upp hyresavtalet den 14:e oktober, löper uppsägningstiden under hela november. Du kan därmed säga upp avtalet när som helst i månaden, men uppsägningstiden börjar inte löpa förrän vid nästkommande månadsskifte.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?