Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Hej! Hyresgästen som jag bestämde mig för att skriva hyreskontrakt med, gällande min villa som hyresobjekt, har ångrat sig kort efter att ha signerat kontraktet. Uppsägningstiden i kontraktet var satt till 3 månader och inflytt var bestämt att ske om 4 månader. Kan man bara ångra sig på det viset? Anledningen var ingen särskild heller.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande uthyrning av privatbostad regleras i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Uppsägningstid för andrahandshyra av ett bostadshus

Det är möjligt att avtala om en annan uppsägningstid om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att din hyresgäst kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om en månad, det krävs vidare ingen konkret anledning för uppsägning av ett hyreskontrakt.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”