Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

Hejsan! Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand och den 2 mars så valde personen som bor där att säga upp den. I kontaktet står det att uppsägningstiden är 3 månader uppsägningstid till hyrestidens utgång. Det står också I kontraktet att hyran ska vara betald senast sista vardagen i månaden före månadsskifte. Personen som hyr lägenheten har tolkat det som att hon hyr i andra hand och inte i första hand och att det är 3 månader som gäller och inte 3 kalendermånader och att hon ska betala sista hyran nu 30/4-2020 och jag menar på att hon ska betala sista hyran den 31/5-20 då hon sa upp den efter månadsskiftet den 2 mars. Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har hyrt ut din bostadsrätt. Jag kommer därför utgå från denna förutsättning. När man hyr ut en bostadsrätt blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Lagen är ett minimiskydd för hyresgästen. Detta innebär att hyresgästen inte är bunden till villkor i avtalet som avviker från lagen och är till nackdel för hyresgästen (2 §). I fall där lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig har hyresgästen en uppsägningstid om en (1) månad, om inte kortare uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket).

Det finns inget som hindrar din hyresgäst att åberopa lagen och därmed ha en uppsägningstid om en månad. Om din hyresgäst säger upp hyresavtalet den 2:a mars så börjar uppsägningstiden att löpa från nästa månadsskifte, alltså från den 1:a april (innevarande månad räknas inte med i uppsägningstiden). Då uppsägningstiden är en månad blir den sista månaden som hyresgästen ska betala för april. Om din hyresgäst vill så kan alltså den sista betalningen ske senast den 31/3.

Hyresgästen kan däremot, om han eller hon vill, välja att följa villkoren i avtalet. Det verkar som att din hyresgäst har valt att fullfölja avtalets villkor avseende tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden skulle då löpa under tre månader med start i april. Den sista betalningen ska då ske den 31/5 avseende hyra för juni.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”