Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

Hej. Jag hyr ut ett möblerat hus med ett andrahands kontrakt. Tänker säga upp min hyresgäst pga av att han själ från huset har förstört mycket .mm. Hur lång uppsägningstid är det. ? Är uppsägningstiden lika lång om hyresgästen säger upp hyresavtalet. ?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med informationen du ger i frågan tolkar jag det rör sig om en bostadslägenhet, som du äger och hyr ut i egenskap av privatperson. Då blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig (även kallad privatuthyrningslagen).

Då jag inte har all information vill jag klargöra att denna lag inte gäller om:

Du hyr ut en hyresrätt i andra handSyftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamålUthyrningen sker i näringsverksamhetHyresavtalet har ingåtts före den 1 februari 2013.

Träffas inte din situation av någon av punkterna ovan är det alltså privatuthyrningslagen som blir tillämplig.

Det olika lång tid på uppsägning beroende på om det är hyresvärden eller hyresgästen som säger upp hyresavtalet. Är det hyresgästen som säger upp avtalet så upphör det att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, 3 § andra stycket privatuthyrningslagen. Ex. skulle uppsägningen ske idag (24 februari) så upphör avtalet att gälla i månadsskiftet mars-april. En månad efter uppsägningen blir 24 mars och månadsskiftet därefter är mars-april.

Om du som hyresvärd säger upp avtalet är uppsägningstiden längre. Då är det månadsskiftet som först inträffar tre månader efter uppsägningen, 3 § andra stycket privatuthyrningslagen.

Har ni kommit överens om en längre uppsägningstid än vad som finns i lagen är det den längre uppsägningstiden som gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning