Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad

2016-06-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, jag vill hyra ut min villa enligt lag om uthyrning av egen bostad. Är det alltid 1 månadsuppsägning som gäller för hyresgästen? Även fast vi skriver 3 årigt avtal med ett företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det stämmer, lagen om uthyrning av egen bostad stadgar att hyresgästen får säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid, här. Lagen säger även att om parterna trots detta skulle avtala om en längre uppsägningstid är detta inte giltigt mot hyresgästen eftersom det är till nackdel för denna, här. Det uppställs inte något krav på vem hyresgästen ska vara i denna lag, det är inget som t.ex. säger att det måste vara en privatperson som är hyresgäst för att lagen ska gälla. Det enda kravet som finns för hyresgästen är att bostadslägenheten ska uthyras för annat än fritidsändamål, här.

Kravet för att lagen ska vara tillämplig är också att du hyr ut din bostad utanför din näringsverksamhet. Något som är värt att notera är att kapitel 12 Jordabalken, här (också kallad hyreslagen) gäller i den mån något inte regleras i lagen om uthyrning av egen bostad.

Sammanfattningsvis: Ja, det gäller fast avtalet gäller för 3 år och hyresgästen är en juridisk person i form av företag. Om förhållanden som är oreglerade i denna lag gäller 12 kap JB.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85278)