FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal05/12/2015

Uppsägningstid vid uthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - uppsägningstid

Hej,

Jag studerar utomlands och har hyrt ut min lägenhet i andra hand i 2 år till en familj. Hyresavtal skrevs ett år i taget, eftersom jag måste få godkännande från min brf. Det står på avtalet:

Detta avtal skall gälla från och med 2015-01-01 till och med 2015-12-31, och är hyrestiden. Avtalet skall sägas upp skriftligen. Uppsägningen skall göras minst tre månader före hyrestidens utgång.

I slutet av september, jag stämde med hyresgästen om nästa års hyran och om de vill hyra ett år till. Vi har kommit överens om hyran och ytligare ett års uthyrning. Jag har frågat brf och fått godkännande. Hyresavtal för nästa år 2016 har inte skrivit än, tänker göra det innan årsskifte. Men jag har SMS meddelade mellan jag och hyresgästen kvar.

Den 1/12 skickade hyresgästen ett mail att de vill flyttar ut i slutet av dec. De tycker avtalet löper ut i slutet av dec.

Har hyresgästen rätt att informera oss så sent? Jag har ingen möjlighet att hitta någon annan gäst i så kort tid, under jul-rusning. Dessutom ska jag gå på semester under jul och nyårs ledighet.

Hyresgästen har inte betalat hyran för dec. Den ska betalas den 28:e. De tycker att depositan kan användas som hyran. Men det står på avtalet att deposit är för reparation av skada om det sker.

Om hyresgästen inte har rätt, vad kan jag göra? hoppas på ett snabbt svar. Tack på förhand

Hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag klargöra något om förhållandet mellan hyrestid och uppsägningstid för dig. Vid uthyrning av bostadsrätt gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Oavsett vilken hyresperiod ni avtalat om, kan en hyresgäst som hyr en bostadsrätt, alltid säga upp hyresavtalet vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Ett hyresavtal som löper under ett år betyder att avtalet sägs upp efter att perioden tar slut. Det påverkar inte hyresgästens rätt att säga upp avtalet. Du kan inte heller avtala om tre månaders uppsägningstid för hyresgästen, eftersom det inte är tillåtet med villkor som i jämförelse med lagen är till nackdel för hyresgästen.

Nu till din situation. Om avtalet löper ut den 31 dec så behöver hyresgästen inte säga upp avtalet, utan det löper ut då. Men om ni har avtalat om en ny hyresperiod (inkl. hyra och andra villkor) via sms, så gäller den nya överenskommelsen. Det medför att hyresperioden har förlängts till och med 31 dec 2016. Godkännande från föreningen är ytterligare bevismedel för att avtal har ingåtts mellan dig och hyresgästen.

Om vi utgår från att avtal har slutits mellan er om ny hyresperiod, så har din hyresgäst alltså rätt att säga upp avtalet ändå. Om du fick besked om uppsägning den 1/12 2015, så innebär det utflyttning tidigast månadsskiftet jan/feb 2016. Hade hyresgästen sagt upp avtalet den sista november så hade hyresgästen faktiskt fått flytta ut redan vid månadsskiftet dec/jan, oavsett ert nya avtal. Anledningen är för att uppsägning först får ske vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen (3 § i lagen).

Jag rekommenderar att du upplyser hyresgästen om uppsägningsreglerna i lagen, d.v.s. att utflyttning inte får ske förrän månadsskiftet jan/feb, eller annars att hyra åtminstone måste erläggas för den perioden. Deposition kan inte ersätta hyra, utan den ska ges ut först efter det att du har undersökt lägenhetens skick. Det är två olika fordringar som inte bör ses som utbytbara. Kan ni inte komma överens, återstår enbart att vända sig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du hjälp med att förhandla med hyresgästen eller att upprätta en stämningsansökan till domstol, är du välkommen att ta kontakt med oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?