Uppsägningstid vid provanställning och ogiltiga avtalsvillkor enligt LAS.

2016-01-15 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag undrar lite vad LAS säger om uppsägning under provanställning. Jag har hittat ett svar på denna frågan men den var gammal så jag vill gärna fråga ändå. Det är så att min provanställning går ut de 3e Februari, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Jag har nu meddelat att jag vill avbryta min provanställning och de hävdar då att jag har 3 månaders uppsägningstid, vilket jag då skulle ha på min tillsvidareanställning. Nu säger de att jag begår avtalsbrott om jag inte är kvar i tre månader. Vi har inget kollektivavtal, och vad jag lyckats läsa mig till så har man då ingen uppsägningstid under provanställningen. Hur ser det ut?Tacksam för svar!MVHWilliam Turner
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

6 § LAS anger att provanställning får avbrytas innan prövotidens utgång men detta förutsätter att inte annat har avtalats samt att prövotiden är högst sex månader, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

När du är provanställd kan du bli uppsagd utan saklig grund och du har inte heller någon normal uppsägningstid. LAS anger två veckors uppsägningstid för provanställda enligt 31 §.Om du som anställd vill avbryta en provanställning finns det ingen tvåveckorsregel att följa. Du kan helt enkelt säga till arbetsgivaren att du vill avsluta din provanställning direkt och sluta omedelbart.

Enligt 2 § stycke 2 LAS är avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen ogiltiga i den delen. Det innebär att avtalsvillkoret om tre månaders uppsägningstid är ogiltigt när du som arbetstagare vill säga upp dig under provanställning. Villkoret för uppsägningstid gäller trots detta ändå för arbetsgivaren om denne vill avbryta anställningen i förtid men enbart under de tre första månaderna av provanställningen enligt rättsfallet AD 2003 nr 115. För tiden därefter och fram till provanställningstidens slut får reglerna om besked och underrättelse i 6 och 31 §§ anställningsskyddslagen i stället anses gälla.

Du som arbetstagare kan alltså sluta din provanställning utan uppsägningstid.

Om du är fackligt organiserad och blir uppsagd ska arbetsgivaren varsla den fackliga organisationen när du blir uppsagd. Kollektivavtal kan ha särskilda regler om provanställning men du skriver att du inte berörs av detta. Om en uppsägningstid vid provanställning är reglerad i ett kollektivavtal är arbetstagaren bunden av detta se 2 § stycke 3 samt 6 LAS.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll