Uppsägningstid vid provanställning

2015-05-13 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag är provanställd på ett företag där jag arbetar som säljare. Jag har egentligen aldrig presterat tillräckligt bra och nu känner jag att det börjar lida mot sitt slut, från båda parter. Jag har aldrig misskött något, haft full närvaro osv. Jag vill i alla fall vara kvar månaden ut så att jag får full lön, kan de säga upp mig på kortare varsel eller är det 2 veckors varsel som gäller även vid provanställning? Om de inte avskedar mig men det borde det väl inte finnas grund för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst beror det på huruvida det finns ett kollektivavtal eller inte. I så fall regleras din uppsägningstid där och du bör således se över huruvida det finns ett kollektivavtal eller inte på din arbetsplats. Vilket kollektivavtal du eventuellt ingår i ska framgå av ditt anställningsavtal.
Om kollektivavtal inte finns regleras uppsägningstiden i LAS, lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilken du kan hitta här: här.
Vid en provanställning kan anställningen avbrytas före prövotidens utgång, se 6 § 3 st LAS, och arbetsgivaren behöver inte ange sina skäl för detta. Om arbetsgivaren avser att säga upp avtalet före prövotidens utgång måste denne underrätta dig minst två veckor i förväg, så det är rätt som du säger. Detta regleras i 31 § LAS.

Enligt 18 § LAS får en arbetsgivare avskeda en anställd om denne grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Att avskeda någon är en allvarlig åtgärd och den situation du beskriver kan inte anses som grovt åsidosättande som skulle kunna leda till ett avskedande.
Exempel på grunder för avskedande är arbetsvägran, brott mot arbetsgivaren (ex stöld eller misshandel) eller om arbetstagaren bedriver konkurrerande verksamhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Emma Törnkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll