Uppsägningstid vid muntligt hyreskontrakt

2015-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Hyrde ett hus och flyttade in 10 april, märkte rätt snabbt att huset var i dåligt skick och det var inte hållbart. Så sa till hyresvärden i mitten av maj att jag skulle flytta. Flyttade ut 1 juni.Hyresvärden påstår att jag har tre månadersuppsägning, dock har vi inte skrivit något avtal eller diskuterat det innan uppsägningen. Vad gäller? Känns inte som några tre månader gäller när det inte finns något skrivet eller avtalat. Han hotar med att anmäla mig nu.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresfrågor regleras i kapitel 12 Jordabalk (1970:994) (JB) och bestämmelserna däri ska tillämpas såvida inte för hyresgästen mer förmånliga villkor avtalats.

Ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt. Även muntliga hyresavtal har således rättslig verkan. Om den överenskommelse du haft med hyresvärden avsett hyra på bestämd tid upphör avtalet vid hyrestidens utgång, JB 12:3 2 st. Har istället avtalet ingåtts för bostadslägenhet på obestämd tid är uppsägningstiden tre månader från det närmast inträffade månadsskiftet, JB 12:4 1 st 1 p.

Det finns emellertid möjlighet att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan, JB 12:6. Den information du angivit om att huset var i dåligt skick är dock inte tillräcklig för att bedöma om förutsättningar för omedelbar uppsägning föreligger.

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll