FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal02/02/2015

Uppsägningstid vid hyresavtal för bostad

Har hyrt ett studentrum i andra hand. Har skrivit på ett hyresavtal med giltighetstid från 1 feb. till 28 aug. Finns inget skrivet om uppsägningstid. Uthyraren har tydligt muntligt sagt att hon endast hyr ut om jag hyr hela perioden.. Nu undrar jag om jag ändå kan säga upp lägenheten i förtid. Har läst att det finns en tvingande regel som alltid ger en hyresgästen möjlighet till 3-månaders uppsägning oavsett om det finns en avtalad hyrestid. Stämmer detta eller är jag bunden att hyra hela perioden.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Precis som du tidigare läst stämmer det att du som hyrestagare av en hyresrätt, oavsett att du hyr i andra hand, alltid har tre månaders uppsägningstid, vilket framgår av 12 kap 5 § första stycket jordabalken, även kallad hyreslagen.

Som du där kan utläsa är det vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen som hyresavtalet upphör att gälla. Exempelvis om du säger upp avtalet den 10 februari, kommer det således att upphöra till 31 maj.

Värt att notera är att om hyresförhållandet varat mer än tre månader i följd ska uppsägningen vara skriftlig, enligt 12 kap 8 § första stycket jordabalken.

Hälsningar,

Martin PerssonRådgivare