Uppsägningstid vid hyra av privatbostad?

Hej,vi hyr ett bostadshus och skrev på ett vanligt hyresavtal på obestämd tid sedan 2014.

Nu har han sålt sitt hus som dom bor i och således ringde han oss idag och sa upp vårt hyreskontrakt. Då påstår han att eftersom han säger upp det idag den 11/10 så kan man räkna tillbaka till den 1/10 och det betyder att vi måste vara härifrån senast den 31/12.

Vi har aldrig hört talas om detta så därför undrar vi om det är så?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga hyr ni en privat bostad och inte genom näringsverksamhet. Hyr er hyresvärd inte ut fler lägenheter tillämpas i så fall lagen om uthyrning av egen bostad.

Privatuthyrningslagen innehåller dock inga regler om formkrav vid uppsägning vilket gör att jordabalkens regler gäller i den frågan (1 § 2st. privatuthyrningslagen). Eftersom ni hyrt bostaden i mer än tre månader måste uppsägningen ske skriftligt för vara giltig (12 kap. 8 § JB). Det räcker alltså inte att er hyresvärd meddelat er per telefon.

Har ni inte avtalat om längre uppsägnings har er hyresvärd rätt att säga upp avtalet så att det upphör vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen (3 § privatuthyrningslagen). Det är därför hyresavtalet skulle komma att upphöra den 31/1, under förutsättning att hyresvärden lämnar en skriftlig uppsägning.

Jag hoppas ni fått en klarare bild över vad som gäller i er situation.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning