Uppsägningstid vid hyra av parkeringsplats

2020-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Bor i en BRF. Fick för några månader sedan en parkering som blev ledig. Då sa styrelsen endast att den var ledig och jag kunde använda den, vilket jag gjorde. Tyvärr fick jag bilen skadad på parkeringen av grannen som vägrar stå för det och sade då upp parkeringen. Parkeringen användes endast månaden ut(som var betald) och jag har varken skrivit på avtal, sett avtal, eller fått höra något avtal om uppsägningstid 3 månader. Varken innan jag fick parkeringen eller när jag sade upp den. Nu hävdar styrelsen att jag måste betala för 3 månader även fast jag inte fått veta något om uppsägningstid. Parkeringen har jag som sagt inte ens brukat under denna tid efter uppsägning. Vad gäller? Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande hyra av parkering gäller olika regler för parkering inomhus och utomhus. I första hand gäller den uppsägningstid som avtalats, men i och med att ni i det här fallet inte avtalat något om uppsägningstid får man falla tillbaka på lagstiftning.

Utomhusparkering

Om parkeringen är en utomhusparkering klassas detta som ett lägenhetsarrende. Om arrendetiden inte är bestämd upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från det att uppsägning skedde (8 kap. 5 § Jordabalken). Fardag är den 14 mars (8 kap. 4 § 3 stycket Jordabalken).

Inomhusparkering

Om parkeringen är en inomhusparkering gäller reglerna i 12 kap. Jordabalken. Då klassas parkeringen som hyra av lokal (12 kap. 1 § 3 stycket Jordabalken). För hyra på obestämd tid gäller, om inte uppsägningstid bestämts, uppsägningstiden i 12 kap. 4 § 2 stycket Jordabalken. Enligt bestämmelsen ska hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen när avtalet avser hyra av lokal.

Detta innebär att kommer inte du och hyresvärden överens har denne juridiskt en rätt till uppsägningstid i nio månader enligt lag.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1544)
2021-04-22 förbättrings-och ändringarbete utan tillstånd
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?

Alla besvarade frågor (91415)