Uppsägningstid vid hyra av lägenhet i andra hand

2018-10-07 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet i andrahand som jag funderar på att flytta ifrån. Problemet är att min pojkvän påstår att vår hyresvärd säger att istället för att få tillbaka depositionen skulle vi få bo kvar i en månad extra, fastän att vi redan har en månads uppsägningstid enligt kontrakt. Kan det vara så att en hyresvärd får neka återbetalning av depositionen i utbyte mot att bo kvar en månad gratis, fast det finns en månads uppsägningstid?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga handlar den huvudsakligen om uppsägningstid av lägenhet som hyrs i andra hand. Du undrar huruvida det är tillåtet för hyresvärden att "tvinga" hyresgästen till att bo en månad extra efter uppsägningstiden, istället för att få tillbaka sin deposition.

Regler om att hyra lägenhet i andra hand finner du i lagen om uthyrning av egen bostad (2012:978). Jag utgår från att lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig.

Avtalet

Utgångspunkten är att hyresavtal gäller på obestämd tid, om inget annat är avtalat (3 § lagen om uthyrnings av egen bostad).

Jag förutsätter att avtalet gäller på obestämd tid, och det kan därmed sägas upp med en månads uppsägningstid (3 § lagen om uthyrnings av egen bostad).

Är det ett bestämt avtal där det framgår att uppsägningstiden är en månad gäller det. Som jag förstår er situation har ni som många brukar göra, avtalat om att få tillbaka er deposition vid utflytt, förutsatt att kriterierna för detta, så som t.ex. att ni lämnar lägenheten i gott skick, är uppfyllda. Detta innebär alltså att uppsägningstiden i ert fall oavsett avtal på obestämd tid, eller avtal på bestämd tid med en månads uppsägningstid, kommer att resultera i just det: en månads uppsägningstid.

Vill hyresvärden ändra avtalsvillkoren i efterhand ska denne skriftligen meddela er om detta, och ni får tillsammans nå en överenskommelse. Når ni inte en överenskommelse måste hyresvärden ansöka om ändring hos hyresnämnden (4 § lagen om uthyrning av egen bostad).

Avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen

Avtalsvillkor som t.ex. att hyresgästens deposition utbyts mot en extra hyresmånad skulle dock kunna vara ett avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen, då själva syftet med en månads uppsägningstid går förlorat. Sådana avtalsvillkor är inte verksamma mellan hyresgästen och hyresvärden. (2 § lagen om uthyrning av egen bostad). Skulle ni alltså ha avtalat om ett sådant villkor kan det vara så att det inte gäller så till vida det är till er (hyresgästens) nackdel.

Sammanfattningsvis ser jag det som mycket orimligt att hyresvärden får ställa upp ett sådant villkor där hyresgästen "tvingas" till en extra månads uppsägningstid, oavsett om det var avtalat från början eller om hyresvärden skulle vilja få till en sådan ändring i avtalet. Även om er deposition skulle vara så pass låg att ni ekonomiskt skulle "tjäna" på att bo där en månad extra, så går själva syftet med en kort uppsägningstid förlorad.

Därmed gäller huvudregeln att ni kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid (3 § 2 st. lagen om uthyrning av egen bostad). Det ska inte vara något problem att få tillbaka er deposition, så länge förutsättningarna för att få tillbaka den är uppfyllda.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1283)
2020-02-16 Uppsägningstid vid uthyrning av eget hus
2020-02-12 Deposition av månadsbelopp i hyresrätt
2020-02-09 Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?
2020-01-31 Hyresavtal?

Alla besvarade frågor (77164)