Uppsägningstid utan något hyresavtal

Fick en ny (privat) hyresvärd för 2 år sedan, men inget nytt hyreskontrakt skrevs utan på papper står kontraktet fortfarande mellan mig och den förra hyresvärden. Nu vill jag flytta ut, har jag ändå 3 månaders uppsägningstid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap. 2 § 1 st. Jordabalken (JB) https://lagen.nu/1970:994#K12P2S1 stadgas att hyresavtal ska upprättas skriftligen, om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Detta innebär att det inte finns något skriftligt formkrav för hyresavtal, vilket medför att muntliga avtal också är giltiga.

Hyresavtal kan träffas på obestämd eller bestämd tid, se 12 kap. 3 § JB https://lagen.nu/1970:994#K12P3S1 . Ett avtal på obestämd tid löper från en viss tidpunkt och tills vidare utan någon i förväg bestämd slutdag. Ett hyresavtal på bestämd tid är däremot avtalat att upphöra gälla vid en bestämd framtida tidpunkt.

Enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB https://lagen.nu/1970:994#K12P4S1 kan ett avtal som har träffats på obestämd tid, för en bostadslägenhet, sägas upp för att upphöra gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningstiden. Detta gäller endast om längre uppsägningstid inte har avtalats. När det gäller hyresavtal för bestämd tid, för en bostadslägenhet, ska avtalet sägas upp senast tre månader i förväg, om hyrestiden är längre än tre månader. Detta gäller dock endast om längre uppsägningstid inte är avtalad.

I ditt fall verkar det vara så att inget nytt skriftligt kontrakt har upprättats mellan dig och din nya privata hyresvärd. Med tanke på att både muntliga och skriftliga hyresavtal är giltiga kan det möjligtvis vara så att du och din nya hyresvärd har avtalat om andra hyresvillkor muntligen, t.ex. vilken uppsägningstid som ska gälla. Om så är fallet, är det därmed denna uppsägningstid som ska iakttas. Vad gäller det skriftliga hyresavtalet mellan dig och din tidigare hyresvärd kan konstateras att det inte gäller mellan dig och din nuvarande hyresvärd. Detta grundar sig i att avtal endast binder avtalsparterna, vilket i detta fall är du och din förra hyresvärd.

Om det är så att du inte har avtalat varken muntligt eller skriftligt gällande uppsägningstid med din nya hyresvärd, får vi se till vad lagen stadgar om uppsägningstid. Här beror det hela på om hyresavtalet är träffat på bestämd eller obestämd tid. Av din fråga att utläsa tycks det dock röra sig om ett hyresavtal på obestämd tid eftersom du och din nuvarande hyresvärd inte verkar ha avtalat överhuvudtaget. Då gäller alltså det som står i 12 kap. 4 § 1 st. 1p. JB https://lagen.nu/1970:994#K12P4S1 , vilket är en uppsägningstid på tre månader. Förslagsvis hör du av dig till din hyresvärd så att ni kan prata igenom det hela och lösa situationen på bästa sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”