Uppsägningstid under tjänstledighet

2015-12-09 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!Jag har en fast tjänst på Coop. Men för tillfället så har jag en tjänstledighet på grund av studier. Nu under min tjänstledighet har dom valt att lägga ner butiken som jag jobbar på innan min tjänstledighet tagit slut. Coop anser nu dom kan säga upp mig under min tjänstledighet och låta mina 2 månader uppsägningstid löpa på. Detta innebär då att jag inte kommer få någon ersättning. Skulle jag vänta med uppsägningen till tjänstledigheten avslutas så skulle det ändå inte vara någon ersättning "för det finns ingen butik att jobba på". Ska man acceptera detta eller skall man vänta till tjänstledigheten avslutas och hävda att man vill jobba 2 månader i en butik som inte finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till tjänstledighet p.g.a. utbildning är reglerad i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, även kallad studieledighetslagen. I övrigt finns regler om uppsägning m.m. i lag om anställningsskydd.

Att du har en fast tjänst på Coop innebär att regler om tillsvidare anställning gäller. En tillsvidare anställning får sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren. För uppsägningar från arbetsgivarens sida krävs det att saklig grund föreligger varav arbetsbrist utgör en sådan saklig grund, 7 § st. 1 LAS. Enligt 8 § studieledighetslagen får en uppsägning inte grundas enbart på att en arbetstagare begär eller tar studieledighet.

Eftersom butiken har lagts ner är Coops uppsägning att bedöma som en uppsägning p.g.a. arbetsbrist. För att saklig grund kravet skall vara uppfyllt krävs det vidare att arbetsgivaren försöker omplacera dig i möjligaste mån, 7 § st. 2 LAS. Återigen, med hänsyn till att hela butiken stängs ner är det sannolikt att det inte finns någon omplaceringsmöjlighet i det här fallet. Jag vill påpeka att även turordningsreglerna i 22 § LAS skall beaktas av arbetsgivaren när arbetsbristuppsägning sker.

Till skillnad från visstidsanställda har tillsvidareanställda uppsägningstid. 11 § LAS reglerar uppsägningstider och som huvudregel börjar uppsägningstiden att löpa under tjänstledigheten, förutom i fall det handlar om föräldraledighet, 11 § st. 3 LAS. Observera dock att 11 § LAS är en regel som kan avtalas om genom kollektivavtal, 2 § st. 4 LAS.

Sammanfattningsvis är en saklig grundad uppsägning från Coop giltig och du kan inte vänta med uppsägningen utan den gäller från och med när Coop säger upp dig. Du har då rätt till uppsägningstid av två månader och dessa två månader löper under tjänstledigheten som vanligt. Praktiskt sett innebär detta att din tjänst avslutas efter de två månaderna oavsett om du fortfarande är tjänstledig eller inte. Eftersom det kan förekomma avvikande regler i eventuellt kollektivavtal rekommenderar jag att du kolla om det finns något kollektivavtal och i så fall vad avtalet säger om uppsägningstiden.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?