Uppsägningstid tidsbestämd uthyrning av hus

2015-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag och min sambo funderar på att hyra ett hus. Hyresvärdens krav är att kontraktet skrivs på tre år. I kontraktet står det också att vi har 3 månaders uppsägningstid. Nu till min fråga. Kan vi säga upp detta kontrakt närsom under dessa tre år med tre månaders uppsägning eller kan hyresvärden kräva oss på hyra för hela perioden? Behöver vi ha särskilda skäl till uppsägningen?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga. För avtal som ingås från och med den 1 februari 2013 gäller lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen (här) vid uthyrning av bostadsrätt, ägarlägenhet eller hus för annat än fritidsändamål.

I 3 § står det att ett hyresavtal som huvudregel gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalats. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Slutligen gäller att de formella kraven i 12 kap. Jordabalken, den s.k. Hyreslagen (här) ska vara uppfyllda för att uppsägningen ska vara giltig. Uppsägningen ska som huvudregel vara skriftlig och delges korrekt och inom rätt tid.

Sammanfattningsvis kan alltså både ni och hyresvärden säga upp avtalet i förtid. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och det krävs inte att ni har några speciella skäl.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80679)