Uppsägningstid provanställning

Hej!

Om en provanställning är reglerad av ett kollektivavtal, ska detta uppges i anställningsavtalet? Jag är provanställd och efter att jag sa upp mig fick jag veta att jag har en månads uppsägningstid enligt kollektivavtal. Men det står ingenting om detta i mitt anställningsavtal - varken uppsägningstid eller kollektivavtal. Därför undrar jag om min uppsägningstid på en månad kan stämma?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I ditt anställningsavtal kan arbetsgivaren uppge om arbetsplatsen lyder under ett speciellt kollektivavtal, annars är det det facket du är med i vars kollektivavtal som reglerar din uppsägningstid. Anställningsavtalet är ett personligt avtal mellan dig och din arbetsgivare, dock så är det vissa parametrar som måste vara med. Dessa är reglerade i lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, i 6c § stadgas det att kollektivavtal ska nämnas om det finns tillämpligt på din arbetsplats. Vidare för uppsägningstiden vad gäller provanställning så stadgas det i 31 § LAS att det är två veckor som gäller. En provanställning kan avslutas innan tiden går ut utan att det behöver föreligga någon saklig grund för beslutet, detta gäller således även för din del om du vill avbryta din provanställning.

Sammanfattningsvis så gäller alltså inte regeln om 1 månads uppsägnings tid, utan det är två månaders uppsägningstid med eller utan anslutning till kollektivavtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo