Uppsägningstid privatuthyrning

Vad gäller när vi hyr ett hus och på vårt kontrakt står det inte hur lång uppsägningstid det är, vi hyr på bestämd tid 11 månader.

Har vi som hyrestagare 1 månad uppsägning?

Enligt ägaren står det i hennes kontrakt kopia 3 månader på vårt är fältet tomt alltså inte ifyllt. Vad gäller? Kontraktet vi har är från villaägarna

Uthyrning enligt hyreslagen står det på kontraktet.

Mvh Mattias

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ägaren är en privatperson som hyr ut sin bostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).

Ni hyr alltså på bestämd tid. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt (3 § 1 st).

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § 2 st).

Om inget annat har avtalats gäller alltså en månads uppsägningstid ifall ni som hyresgäster vill säga upp avtalet, och tre månaders uppsägningstid ifall hon som hyresvärd vill säga upp avtalet.

Det är troligtvis därför det står tre månader i hennes kopia, dvs eftersom det gäller för henne som hyresvärd. Det gäller inte för uppsägningar från er sida, eftersom man enligt 2 § inte kan avtala till nackdel för hyresgästen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning