Uppsägningstid på inneboendeavtal

2016-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har en inneboende med ett kontrakt skrivet till sista december, alltså 4 månader. Nu har min inneboende sagt upp kontraktet. ca 1 månad efter inflytt. I kontraktet har vi skrivit 3 månaders uppsägningstid. Denne yrkar dock på 1 månads uppsägningstid. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den mest omfattande rättsliga regleringen av hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken, som i folkmun ofta brukar kallas hyreslagen. De lagstadgade uppsägningstiderna för hyresavtal framgår av 12 kap. 4 § jordabalken (här). I ditt fall rör det sig om ett hyresavtal för bestämd tid, närmare bestämt fyra månader. Av 12 kap. 4 § 2 st. 3 p. jordabalken framgår att den lagstadgade uppsägningstiden för tidsbegränsade hyresavtal är tre månader, om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Eftersom så är fallet med ditt hyresavtal, är alltså den lagstadgade uppsägningstiden tre månader.

Reglerna i 12 kap. jordabalken är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att det är möjligt att avtala om en kortare hyrestid än den lagstadgade för det fall att det är hyresgästen som säger upp avtalet, men inte för det fall att det är hyresvärden som säger upp det. I ditt fall har dock ni båda kommit överens om tre månaders uppsägningstid, varför du inte har någon skyldighet att acceptera en kortare uppsägningstid än så.

Kort sammanfattat är alltså den lagstadgade uppsägningstiden i ditt fall tre månader, vilken är densamma som är föreskriven i ert hyresavtal. Din hyresgästs begäran om en månads uppsägningstid saknar alltså rättslig grund, såvida inte du kommer överens med honom om att den kortare uppsägningstiden ska gälla.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1436)
2020-10-24 Besittningsskydd vid privatuthyrning
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende

Alla besvarade frågor (85393)