Uppsägningstid på hyresrätt utan avtal

2021-08-12 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag hyr en lägenhet ovanpå en stallbyggnad av gårdens ägare utan skriftligt eller muntligt kontrakt. Jag betalar hyra varje månad. Nu ska jag flytta och undrar vilken uppsägningstid jag har.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring hyresrätter hittar du i 12 kapitlet i jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Eftersom du skriver att ni varken har ett skriftligt eller muntligt avtal så utgår jag från att ni varken har avtalat om hur länge du får hyra lägenheten eller hur lång uppsägningstiden ska vara. Om ni inte har avtalat överhuvudtaget så rör det sig om ett hyresavtal på obestämd tid. Ett hyresavtal på obestämd tid löper från att du flyttade in och tills vidare utan någon i förväg bestämd slutdag.

Vid hyresavtal på obestämd tid gäller enligt hyreslagen en uppsägningstid på tre månader (12 kap. 4 § 1 st. 1p. JB).

Det bästa är att höra av dig till personen du hyr lägenheten av så att ni kan prata igenom det hela och lösa situationen på ett bra sätt.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline! Lycka till!

Vänliga Hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?