Uppsägningstid när tiden inte framkommer av hyresavtalet

2020-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag hyr ett studentrum. Jag ska flytta ut nästa månad. I avtalet står det om uppsägningstid men ingen uppsägningstid är inskriven. Hyresvärden vill att jag även betalar för nästa månad då hon säger att en månads uppsägningstid gäller. Får hon lov att bara säga vad som gäller, eller ska de stå klart och tydligt i avtalet. Måste jag betala fast hyresvärden missat att skriva något i avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag
Eftersom hyresvärden säger att en månads uppsägningstid gäller utgår jag från att det är fråga om uthyrning av egen bostad. Detta eftersom lagen om uthyrning av egen bostad reglerar en uppsägningstid om en månad. Annars skulle det vara en längre uppsägningstid (3 månader) enligt den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken (5 §).

Om inget annat avtalats är det lagens bestämmelser som gäller
Den lagreglerade uppsägningstiden i det här fallet är en månad (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Eftersom inget annat avtalats - såsom en kortare uppsägningstid än den lagreglerade - är det uppsägningstiden som framkommer av lagen som gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1567)
2021-06-15 I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?

Alla besvarade frågor (93148)