Uppsägningstid när skriftligt hyresavtal saknas

Bor i en hyrd privatbostad där inget hyreskontrakt blivit skrivet. Skall nu flytta och hyresvärden säger att jag har 3 månaders uppsägning.

Vad gäller i detta fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett hyresavtal kan träffas på obestämd eller bestämd tid, 12 kap 3 § jordabalken. Ett avtal på obestämd tid löper från en viss tidpunkt och tills vidare utan något bestämt slutdatum. Ett hyresavtal på bestämd tid är däremot avtalat att upphöra vid en viss bestämd tidpunkt.

Om det är så att du inte har avtalat, varken muntligt eller skriftligt, gällande uppsägningstiden med din hyresvärd, så gäller den uppsägningstid som framgår av lagen. Längden på uppsägningstiden beror på om hyresavtalet är träffat på bestämd eller obestämd tid. Jag kommer här nedanför beskriva vad som gäller för de olika formerna.

Hyresavtal på obestämd tid

Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, 12 kap 4 § jordabalken. Det innebär att uppsägningstiden är tre månader.

Hyresavtal på bestämd tid

När det gäller hyresavtal för bestämd tid, ska avtalet sägas upp senast tre månader i förväg, om hyrestiden är längre än tre månader. Är hyrestiden kortare än tre månader är uppsägningstiden kortare, 12 kap 4 § 2 st jordabalken.

Sammanfattning

Om du och din hyresvärd inte har avtalat om uppsägningstid gäller de uppsägningstider som framgår av lagen. Längden på uppsägningstiden beror på om hyresavtalet gäller på obestämd eller bestämd tid. Vid ett hyresavtal som träffats på obestämd tid gäller en uppsägningstid på tre månader.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning