Uppsägningstid när det finns mögel i lägenheten

2020-11-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Jag min sambo och min son på 8 månader bor just nu i ett hyreshus hos en privat hyresvärd. I kontraktet står det att vi inte har besittningsrätt. Vi har upptäckt mögel flertalet gånger i huset. I hallen, badrummet, vardagsrummet och i sovrummet. Vi har kontaktat hyresvärden och berättat om det och vill att han ska göra något åt det. Svaren vi fått har varit att det beror på att plattan i huset ej är isolerad och är därav väldigt kall på vintern och hösten, vilket i sin tur gör att det tränger igenom fukt ur plattan. Huset har enbart tilluftsdon men det suger ingenstans mer än från fläkten i köket (ca 15 min om dagen) och fläkten i badrummet som ej är tillräckligt bra. Hyresvärden har varit på plats för att börja ett arbete för att få det bra men det har totalt stannat upp och vi har ej hört något från honom.Vi har fått slänga 1 garderob , 1 byrå, och nu har vi även sett att soffan möglar undertill som vi också kommer få slänga. Vi undrar hur det fungerar med uppsägningstid nu? I kontraktet står det att vi har 6 månaders uppsägningstid, men vi kan inte bo kvar i huset. Vi undrar också hur det fungerar med hyran. Är vi skyldiga att betala fast än att vi inte kan bo i huset?Hur är det med möblerna som vi har varit tvungna att slänga? Är vår hyresvärd skyldig att ersätta dem?Vi uppskattar er hjälp och råd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag har förstått din fråga så hyr ni en lägenhet i ett hyreshus av en privat hyresvärd. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att hyresvärden som ni hyr lägenheten ifrån hyr ut fler än en hyresrätt. Detta kommer att påverka vilken lag det är som blir tillämplig. Om det skulle vara så att hyresvärden enbart hyr ut en lägenhet, utan att göra detta enbart för fritidsändamål så är det Lagen om uthyrning av egen bostad som blir tillämplig (1 § Lagen om uthyrning av egen bostad). Då jag dock utgår ifrån att hyresvärden hyr ut fler lägenheter så är det Jordabalken som blir tillämplig när frågan besvaras (12 kap. 1 § Jordabalken).

Uppsägningstid

1. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel

Jordabalken är tvingande till fördel för hyresgästen (12 kap. 1 § 5 st. JB). Det betyder att om det finns en bestämmelse i jordabalken som inte är förenlig med vad som står i hyresavtalet och det som står i hyresavtalet är till nackdel för hyresgästen, så ska det som står i hyresavtalet inte gälla. Det finns vissa undantag från denna regel, det anges då uttryckligen i lagen när dessa undantag gäller.

2. Hyresavtal på obestämd tid - uppsägningstid på tre månader

När man har ett hyresavtal som gäller på obestämd tid och det rör sig om en bostadslägenhet så gäller en uppsägningstid på tre månader (12 kap. 5 § 1 st. Jordabalken). Om ett hyresavtal alltså anger en uppsägningstid på sex månader och detta är till nackdel för hyresgästen, så är det istället en uppsägningstid på tre månader som ska gälla istället.

3. Omedelbar uppsägning

Det finns även en möjlighet att säga upp hyresavtalet omedelbart (12 kap. 6 § Jordabalken). En situation när det är möjligt att säga upp hyresavtalet omedelbart utgör till exempel när det finns en brist i lägenheten som inte kan avhjälpas utan dröjsmål. Hyresgästen kan då säga upp avtalet omedelbart om han eller hon uppmärksammar hyresvärden på bristen i lägenheten. Det krävs även att hyresvärden, trots att han eller hon har uppmärksammats på bristen, inte ser till att åtgärda bristen. Bristen måste även vara av väsentlig betydelse (12 kap. 11 § 1 st. 2 p. Jordabalken). Denna bestämmelse tar sikte på brister som uppstått innan hyresgästen tillträtt hyreslägenheten men samma regel gäller även under hyrestiden om det utgör en skada som hyresgästen inte är ansvarig för (12 kap. 16 § 1 st. 1 p. Jordabalken). Detta innebär sammanfattningsvis att hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart när det finns en brist av väsentlig betydelse i lägenheten som inte har avhjälpts trots att hyresvärden har uppmärksammats på att det finns en brist.

4. Vad utgör en brist?

När lagen talar om brist eller skada som innebär det att hyreslägenheten inte uppfyller den standard som hyresgästen kan kräva av hyresrätten. Hyresrätten ska motsvara ett skick som gör att den uppfattas som fullt brukar på den ort som hyresrätten befinner sig i (12 kap. 9 § Jordabalken). Observera dock att det i denna bestämmelse uttryckligen står att det i vissa fall är möjligt att avtala om en standard som är sämre än den som beskrivs i lag (12 kap. 9 § 2 st. Jordabalken).

Betalning av hyra

Hyresavtalet avslutas när uppsägningstiden har löpt ut. Detta betyder att hyresgästen måste betala hyran fram till att uppsägningstiden löpt ut. Det finns en möjlighet för nedsättning av hyra. Hyresgästen har, under tiden som bostaden är i bristfälligt skick, rätt till nedsättning av hyran (12 kap. 11 § 1 st. 3 p.). Detta gäller även under hyrestiden, med förutsättningen att det inte är hyresgästen som är ansvarig för bristen (12 kap. 16 § 1 st. 1 p.). Om hyresgästen tycker att han eller hon har rätt till att sätta ner hyran på grund av det föreligger en omständighet som beskrivs i 12 kap. 11-14 §§ Jordabalken eller 12 kap. 16-18 §§ Jordabalken så kan hyresgästen deponera detta belopp hos länsstyrelsen (12 kap. 21 § Jordabalken). Enligt lag så måste hyresgästen då lämna in två exemplar av en skriftlig handling där det anges vilket typ av hyresförhållande det är som avses, vilket datum som utgör förfallodagen och anledningen till att hyresgästen vill göra avdrag. Observera att hyresgästen även måste ställa pant eller borgen för beloppet (inklusive ränta).

Ersättning för möbler

Ni har behövt slänga en garderob, en byrå och en soffa på grund av att de har börjat mögla. En hyresgäst har rätt till ersättning av hyresvärden om han eller hon lidit skada. Detta fortsätter att hyresvärden kan bevisa att skadan som uppstått på möblerna inte uppstått på grund av hyresvärdens försummelse (12 kap. 11 § 1 st. 4 p. Jordabalken). Detta gäller även under hyrestiden, under förutsättning att det inte är hyresgästen som är ansvarig för skadan (12 kap. 16 § 1 st. 1 p. Jordabalken).

Vad kan du göra nu?

Om ni vill säga upp hyresavtalet så ska det göras skriftligt, under förutsättning att hyresavtalet har varat i längre än tre månader (12 kap. 8 § Jordabalken). Hyresavtalet kan även sägas upp muntligt om det är hyresgästen som vill säga upp avtalet. Då ska hyresvärden lämna ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Ni ska lämna in uppsägningen av hyresavtalet till den person som har rätt att ta emot hyran åt hyresvärden. Om ni har några fler funderingar så kan ni boka tid hos Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1571)
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?
2021-06-19 När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering

Alla besvarade frågor (93235)