Uppsägningstid muntligt hyresavtal

2017-10-13 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag undrar om kapitel 12 §4 om uppsägningstid på 3 månader gäller även vid muntligt avtal för att hyra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att din fråga rör sig om regeln i 12 kap. 4 § jordabalken (JB) eftersom du nämner att frågan rör hyra.

Det finns inga formkrav för hyresavtal, vilket innebär att muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga. Endast om någon av parterna begär det ska ett skriftligt avtal upprättas, 12 kap. 2 § JB. Nackdelen med muntliga avtal är att dessa kan vara svåra att bevisa vid en eventuell tvist. Detta är dock inget som påverkar avtalets giltighet och regeln i 12 kap. 4 § JB gäller alltså även vid ett muntligt hyresavtal. Värt att nämna är att reglerna i 12 kap. JB är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att man inte får avtala om något som ger hyresgästen en sämre ställning än vad som framgår av lagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1616)
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt
2021-09-14 Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter
2021-09-14 Hur kan en lokalhyresgäst vräkas vid obetald hyra?

Alla besvarade frågor (95697)