Uppsägningstid lokalhyra

2020-06-29 i Hyresavtal
FRÅGA
jag har hyrt en vekstads lokal jag tror det stod på kontraktet 3 mån uppsägning .Jag har hyrt minst 8 år vad gäller . blivit uppsagd 3 mån
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag tolkar din fråga så har du hyrt en lokal i minst 8 år, och har nu blivit uppsagd med 3 månaders uppsägningstid. Eftersom det rör sig om lokalhyra blir jordabalken tillämplig (här). Där finns regler om minsta avtalbara uppsägningstid avseende lokalhyra. Eftersom du säger att du hyrt minst 8 år så tolkar jag det som att du hyr på obestämd tid. I så fall så är minsta möjliga uppsägningstid för hyresvärden det närmaste månadsskifte som inträffar efter 9 månader (4 § 1 st. 2 p. jordabalken). Man tar alltså den dag då uppsägningen skett, räknar till närmaste månadsskifte och räknar fram 9 månader. Är det så att du har hyrt lokalen på bestämd tid så beror uppsägningstiden på hur lång hyrestiden är. Detta blir alltså svårt för mig att svara på, men om du har ett hyresavtal på bestämd tid som varar längre än nio månader så är uppsägningstiden minst 9 månader (4 § 2 st. 5 p. jordabalken).

Alltså kommer man fram till att ifall hyresavtalet är på obestämd till, så är tre månaders uppsägningstid ogiltigt, och ifall avtalet är tidsbestämt så beror det på.

Hoppas detta besvarade din fråga.

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88122)