Uppsägningstid - kalendermånader

Hej!

Jag hyr ut min hyreslägenhet i andra hand till en annan tjej. Vi har ett kontrakt som gäller från 31 juli 2016 till 31 juli 2017. Vi har avtalat om 2 månaders uppsägningstid.

Min hyresgäst sa nu upp kontraktet 8:e mars 2017, hon hävdar att hon då bara behöver bo kvar/betala hyra till och med 8 maj. Dvs. inte betala hela månadshyran för maj. Jag trodde det var underförstått att man alltid hyr hyresrätter månadsvis och betalar månaden ut även om man flyttar ut i mitten av månaden.

Vi har använt ett standard-avtal från Familjebostäder Göteborg och skrivit "med 2 månaders uppsägningstid" och alltså inte specificerat om det handlar om kalendermånader eller om det ska gälla datumvis.

Hon hävdar att Hyresgästföreningen säger att "om en vill ha två månader plus dagar till månadsskifte så ska parterna veta om det innan eller så ska det stå "kalendermånad".

Vad gäller här?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att ni ingått ett tidsbegränsat avtal på 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader.

Bostadsuthyrning regleras i 12 kapitlet jordabalken, under paragraferna 3 till 8 finns reglering kring uppsägning. I 12 kap 4 § st 2 JB finns bestämmelser kring tidsbestämda avtal, dock framkommer inget om uppsägningstid för tidsbestämda avtal som ingåtts för längre tid (1 år). Utan då måste man se till st 1 och jämföra med avtalen som löper tillsvidare.

Där framgår det att hyresavtal upphör att gälla vid månadsskiftet.

Uppsägningstiden räknas alltså i hela kalendermånader vilket är praxis inom de flesta typer av hyresavtal, om inget annat avtalats. Man kan givetvis avtal annat mellan parterna men då måste det tydligt framgå i avtalet att det inte är kalendermånader som avses.

För din hyresgäst upphör med andra ord hyreskontraktet den 31 maj.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning