Uppsägningstid - kalendermånader

2017-03-11 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag hyr ut min hyreslägenhet i andra hand till en annan tjej. Vi har ett kontrakt som gäller från 31 juli 2016 till 31 juli 2017. Vi har avtalat om 2 månaders uppsägningstid.Min hyresgäst sa nu upp kontraktet 8:e mars 2017, hon hävdar att hon då bara behöver bo kvar/betala hyra till och med 8 maj. Dvs. inte betala hela månadshyran för maj. Jag trodde det var underförstått att man alltid hyr hyresrätter månadsvis och betalar månaden ut även om man flyttar ut i mitten av månaden.Vi har använt ett standard-avtal från Familjebostäder Göteborg och skrivit "med 2 månaders uppsägningstid" och alltså inte specificerat om det handlar om kalendermånader eller om det ska gälla datumvis. Hon hävdar att Hyresgästföreningen säger att "om en vill ha två månader plus dagar till månadsskifte så ska parterna veta om det innan eller så ska det stå "kalendermånad".Vad gäller här?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att ni ingått ett tidsbegränsat avtal på 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader.

Bostadsuthyrning regleras i 12 kapitlet jordabalken, under paragraferna 3 till 8 finns reglering kring uppsägning. I 12 kap 4 § st 2 JB finns bestämmelser kring tidsbestämda avtal, dock framkommer inget om uppsägningstid för tidsbestämda avtal som ingåtts för längre tid (1 år). Utan då måste man se till st 1 och jämföra med avtalen som löper tillsvidare.

Där framgår det att hyresavtal upphör att gälla vid månadsskiftet.

Uppsägningstiden räknas alltså i hela kalendermånader vilket är praxis inom de flesta typer av hyresavtal, om inget annat avtalats. Man kan givetvis avtal annat mellan parterna men då måste det tydligt framgå i avtalet att det inte är kalendermånader som avses.

För din hyresgäst upphör med andra ord hyreskontraktet den 31 maj.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94257)