Uppsägningstid inneboende

2016-09-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag är inneboende och ska flytta ut. Vi har skrivit "ett kontrakt för inneboende" som gäller till den 20/12 med en månads uppsägningstid.Gäller kalendermånader även om jag bara är inneboende?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beroende på om du är inneboende i en hyresrätt en bostadsrätt skiljer sig bestämmelserna från varandra i viss mån.

Jag tolkar det som att ni har avtalat om ett hyresavtal som gäller på bestämd tid, fram till den 20/12. Är du inneboende i en bostadsrätt upphör ett avtal som ingåtts för bestämd tid att gälla vid hyrestidens slut och behöver alltså inte sägas upp, såvida inget annat har avtalats. Är du istället inneboende i en hyresrätt upphör avtal på bestämd tid att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet däremot varat mer än nio månader i följd, måste avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Vill du istället säga upp hyresavtalet tidigare än vad ni avtalat om eller om ni inte har ett hyresavtal på bestämd tid, aktualiseras bestämmelserna om uppsägningstid. Har ni i hyresavtalet avtalat om en månads uppsägningstid gäller kalendermånader även för inneboende. Avtalet sägs alltså upp till det månadsskifte som infaller tidigast en månad från uppsägningen. Observera dock att samma uppsägningstid inte gäller om hyresvärden istället skulle säga upp avtalet.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2012)
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88385)