Uppsägningstid hyreskontrakt

Min sambo äger tillsammans med hans syster och pappa en fastighet med 3 lägenheter. Jag och min sambo skulle vilja flytta dit. Jag har hört att om man som ägare vill bosätta sig i lägenheten kan man säga upp hyresgästen med 6 månaders uppsägningstid. Stämmer detta? Om inte så är fallet hur kan vi få tillgång till lägenheten? Det är ej tidsbegränsat hyresavtal.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Beroende på många av lägenheterna i fastigheten som hyrs ut är det antingen privatuthyrningslgen eller hyreslagen som blir aktuell. Hyreslagen är tillämplig på alla bostadsuthyrningar, men om någon enbart hyr ut en enda lägenhet får privatuthyrningslagens bestämmelser förträde framför hyreslagens. Enligt båda lagarna kan ett hyresavtal sägas upp med tre månaders uppsägningstid, om annat inte är avtalat. En första utgångspunkt måste således tas i den aktuelle hyresgästens hyresavtal. Finns det ingen avtalad uppsägningstid är det tre månader som gäller. Skillnaden mellan lagarna, i detta fall, är hyresgästens sk. besittningsskydd, d.v.s. ett skydd mot att sägas upp utan godtagbar anledning. I privatuthyrningslagen har hyresgästen ingen besittningsskydd, medan det finns i hyreslagen.

Hyrs lägenheten ut enligt privatuthyrningslagen kan ägaren således säga upp avtalet utan problem, medan om den hyrs lägenheten ut enligt hyreslagen kan hyresgästen vägra flytta ut och hyresnämnden måste måste avgöra godtagbar grund föreligger. Godtagbar grund torde föreligga, i och med att det inte verkar röra sig om yrkesmässig uthyrning och (en av) ägarna vill bosätta sig i den uthyrda lägenheten.

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning