Uppsägningstid hyresavtal

2015-03-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr ett hus som permanentbostad. I hyreskontraktet står det:- Hyrestiden löper från 2014-06-01 till och med 2015-05-31 med tre månaders uppsägningstid för bägge parter. Om avtalet inte sägs upp förlängs kontraktet tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.Min hyresvärd har nu sagt upp avtalet, detta gjordes skriftligt den 18 mars 2015.Det jag undrar är om jag har rätt att bo kvar i huset 3 månader efter hyrestidens slut, d.v.s. till och med augusti?Hyresgästen har inte sagt upp avtalet innan 3 månader före hyrestidens utgång. Kan jag då hävda att kontraktet skall anses som förlängt tills vidare från hyrestidens utgång med 3 månader eller räknas det tre månader från det datum som hyresvärden meddelade uppsägning?Med vänlig hälsning,Mats Hagström
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ert hyresavtal finns reglerat en viss tid för uppsägning, vilken är tre månader. Det innebär att från den dagen någon av er säger upp kontraktet, så får du bo kvar i tre månader innan du måste flytta ut. Denna tidsfrist gäller både inom den tidsbestämda hyrestiden som finns i avtalet och även för efterföljande tid tills vidare om inte avtalet sagts upp.

När din hyresvärd sade upp kontraktet den 18 mars 2015 så innebär det att du ska flytta ut senast den 18 juni 2015, alltså efter tre månader som avtalet säger.

Avtalet ska inte tolkas som så att hyresvärden måste säga upp avtalet tre månader innan den bestämda tiden på 31 maj löper ut, alltså den 31 februari, för att inte tillsvidarekontraktet ska gälla. Både du och din hyresvärd har enligt avtalet rätt att när som helst säga upp kontraktet, och att du sedan 3 månader efter ska vara utflyttad. Uppsägningstiden på tre månader ska således inte räknas från den 31 maj.

Du har således inte rätt att bo kvar i huset längre än till den 18 juni, tre månader efter att din hyresvärd sade upp kontraktet.

Hoppas det är svar på din fråga! Skriv en ny fråga om något fortfarande är oklart.

Vänligen,

Sara Enerbäck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82646)