Uppsägningstid hyresavtal

Hej! Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand till en person. Den överenskomna tiden som angetts på andrahandskontraktet är från den 1 september till och med den 31 maj. Personen vill nu flytta ut en månad tidigare än den överenskomna tiden, personen hävdar att enligt 5 paragrafen första stycket hyreslagen hävdar personen att han har rätt att flytta ut tidigare när det är mindre än tre månader kvar på kontraktet. Stämmer detta eller vad gäller? Är det inte tre månaders uppsägningstid som gäller? Jag har inte angett på kontraktet hur lång uppsägningstiden är utan endast en tidsbestämd avtalstid. Mvh frida

Lawline svarar

Hej!

Ni har in ingått ett avtal på bestämd tid. Om ni inte avtalat om att hyreskontraktet ska sägas upp för att upphöra att gälla upphör det på slutdatumet, alltså den 31 maj, även utan uppsägning (se Jordabalken 12 kap. (hyreslagen) 3 §). Om hyresförhållandet har varat i mer än 9 månader ska det dock alltid sägas upp. I det här fallet verkar hyresavtalet vara precis 9 månader, så någon uppsägning behövs överhuvudtaget inte.

Enligt Jordabalken 12 kap. 5 § 1 st. har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet till att upphöra till det månadsskifte som inträffar närmast efter det att 3 månader gått sedan uppsägningen. Detta innebär att om din hyresgäst hade velat säga upp kontraktet till att upphöra en månad tidigare så hade denne kunnat åstadkomma det genom att säga upp kontraktet senast 31 januari. Då hade den 3 månader långa uppsägningstiden nämligen löpt till 1 maj.

Utan sådan uppsägning så upphör hyresavtalet att gälla 31 maj, så som avtalats.

Lagrummen hittar du

https://lagen.nu/1970:994.

Med vänlig hälsning,

Miranda LymeusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning