Uppsägningstid för uthyrning av privatbostad

2020-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag skall hyra ut ett hus, ett mindre torp (3 rok) som hör till den lantgården jag själv bor på. I kontraktet har jag skrivit ömsesidig uppsägningstid 3 månader. Den tilltänkta hyresgästen tycker att det är orimligt att jag har 3 månader gentemot hen.Vad är gängse uppsägningstid för småhus (permanentbostad, inte fritidsboende)?Hälsningar, Karolina
SVAR

Hej!

När en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ett en- eller tvåfamiljshus, en ägarlägenhet eller ett annat ägt boende, under förutsättning att uthyrningen inte sker i näringsverksamhet så blir Lag (2012:987) om uthyrning av egen bostad tillämplig.

Enligt 2 § i nämnda lagen är avtalsvillkor som är mindre förmånliga för hyresgästen i jämförelse med lagen utan verkan för hyresgästen om inte lagen säger något annat. Detta betyder att lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

3 § 2 stycket i nämnda lag reglerar uppsägningstider för uthyrning av privat bostad. Här stadgas att hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Hyresvärdens får däremot, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Detta gäller för hyresavtal som löper på både bestämd och obestämd tid.

Innebörden av detta är att uppsägningstiden på tre månader för hyresgästen i ert avtal är utan verkan för hyresgästen då lagen stadgar att hyresgästen alltid ska kunna säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Uppsägningstiden för hyresvärden är dock i linje med vad lagen stadgar och är därmed okej.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll