Uppsägningstid för tidsbestämt hyreskontrakt

Hej!

Jag hyr en lägenhet i andra hand under ett kort period. Nu vill jag säga upp mig en månad innan uthyrningsperiod går ut. I kontraktet finns inget information angående uppsägningstiden, och nu när jag har meddelat till hyresvärden att jag flyttar ut en månad innan kontraktet går ut, då säger den att det går inte att säga upp mig en månad innan, att jag har inget rätt till uppsägnstiden. Verbal hade vi en överesnskomelse om att om jag skulle flytta ut en månad innan då ville hyresvärden INTE hitta en ny person för att hyra lägenhetet under den månaden, att hyresvärden skulle betala sjvälv den månaden.

Har pratat också med HSB men den sa att kontrakten är mellan mig och min hyresvärd.

Måste jag betala under den månaden även när vi hade redan en överenskommelse?

Har jag egentligen inget rätt att säga upp mig en månad innan mitt hyresperiod går ut när uppsägningstd rutan är tomt på kontrakten?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I regel kan inte tidsbestämda hyresavtal sägas upp innan hyrestidens utgång. Dessa upphör istället att gälla när hyrestiden går ut enligt avtalet. Denna regel fastställs i Jordabalkens 12 kapitel 3 § andra stycket. I denna regel finns dock ett undantag i fall där man avtalat att hyrestiden kan upphöra på annat sätt, till exempel genom uppsägningstid. Eftersom ditt hyresavtal är tidsbestämt måste din situation omfattas av undantaget för att du ska kunna säga upp det innan hyrestidens slut.

Eftersom det inte är intaget en bestämmelse om uppsägningstid innan hyrestidens utgång i själva hyreskontraktet kan det vara svårt att bevisa att något sådant har avtalats mellan dig och din hyresvärd. Den muntliga överenskommelsen ni har är bindande och skulle kunna göra att avtal om uppsägningstid finns, däremot kan detta vara svårt att bevisa eftersom det inte finns skriftligt. Därför kan det bli svårt att göra gällande det som ni kommit överens om. I det fallet måste du förmodligen betala hyran även den sista månaden på kontraktet. Om du däremot kan bevisa att ni har gjort den muntliga överenskommelsen kan du möjligen slippa betala sista hyran.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”