Uppsägningstid för studentlägenheter

2020-12-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Jag undrar lite vad som gäller beträffande uppsägning av ett hyreskontrakt på en studentlägenhet. I kontraktet står det att en grundförutsättning är heltidsstudier, vilket inte längre är uppfyllt sedan 3 månader tillbaka. Nu när jag meddelar att jag ska flytta ut hävdar bostadsbolaget att jag ändå har 3 månaders uppsägningstid trots att grundkravet inte är uppfyllt. De hävdar att det är min skyldighet att meddela när jag inte studerar längre, men att de förbehåller sig rätten att när som helst säga upp mig då jag inte längre uppfyller kravet. Det känns som att det är ett sätt att utnyttja studenter och strunta i kravet så länge de inte har full beläggning, men säga upp avtal friskt om det behövs till nya studenter. Får det verkligen gå till så?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst är studentlägenheter samma sak som hyresrätter, varför 12. kap Jordabalken (JB) är tillämplig. Vidare anses studentlägenhet vara sk kategoribostäder vilket innebär att hyresgästen måste uppfylla vissa krav för att få bo där, i det här fallet måste hyresgästen vara studerande. Vad gäller uppsägningstiden så varierar den beroende på om hyresavtalet är på bestämd eller obestämd tid, dessa regler finner vi i 12 kap. 3 § JB. Av lagrummets första stycke framgår det att hyresavtal presumeras vara på obestämd tid om inget annat har avtalats om och måste därför sägas upp för att upphöra att gälla. Om hyresavtalet däremot är på bestämd tid så upphör hyresförhållandet att gälla vid hyrestidens utgång enligt lagrummets andra stycke (om inte hyresförhållandet varat mer än nio månader, då måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla).

Eftersom du inte har angett någon tidsfrist vad gäller hyresförhållandet så utgår jag ifrån att det rör sig om ett hyresavtal på obestämd tid. Vilket då innebär att hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte du och din hyresvärd avtalat om något annat. Hyresgästen är alltså skyldig att betala hyran för bostaden även under dessa tre månader, oavsett om hyresgästen bor kvar i lägenheten eller ej.

Jag förstår din frustration men det är så här regelverket ser ut. Om hyresgästen åsidosätter sina förpliktelser (som att tex vara studerande) så kan det leda till att hyresrätten förverkas, annars finns risken att icke-studerande bor kvar och får åtnjuta förmånliga hyresvillkor samtidigt som kötiderna för studentlägenheter blir längre och längre.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91294)